Luidsprekerkabels zorgen voor het transport van het audiosignaal tussen de radio of versterker naar de luidsprekers. Het signaalniveau is dusdanig hoog dat het niet zo heel erg gevoelig is voor storingen, er wordt daarom gebruik gemaakt van een symmetrisch opgebouwde kabel zonder afscherming. Het twisten van de geisoleerde geleiders geeft iets betere onderdrukking van storingen. Je kan daarom zonder problemen de luidsprekerkabels parallel aan de voedingskabels of kabelboom van de auto leggen.

Welke luidsperkerkabel heb ik nodig?
Welk merk of type luidsprekerkabel je nodig hebt, hangt af van een aantal factoren zoals budget, versterkervermogen en lengte. Als je een goede kabel wilt, zonder veel te willen uitgeven neem je een koperen 1,5 mm², voor tweeters, en wat dikkere 2,5mm²voor de woofers. Tussen versterkers en passieve filters voldoet 2,5mm². Voor heel zware subs van 1kW of meer kan je 4mm² of dikker nemen. De kabel tussen de versterker en de subwoofer is echter meestal niet zo lang (1 meter?), en hoeft daarom ook weer niet heel erg dik te zijn. In de auto moet je de kabel netjes wegwerken onder het tapijt, dashboard en dorpels, dus let bij aankoop of de kabel lekker soepel is. De opbouw van de kabel is van invloed op de electrische eigenschappen.

Materialen
Een luidsprekerkabel bestaat uit twee geleiders met isolatie om elke geleider. De geleider kan bestaan uit koper, aluminium, koper met een aluminium laag (CCA copper cladded aluminium), koper met een zilverlaag, of geheel uit zilver. Elk materiaal heeft z'n bepaalde electrische eigenschappen. Dit zijn weerstand (R in ohm), capaciteit (C in Farad) en induktie (L in Henry). Hieronder een tabel met de soortelijke weerstand R van elk materiaal, zilver geleid het beste, lood het slechtste.

Materiaal soortelijke weerstand ρ [nOhm.m] @20°C
Zilver 15,9
Koper 17,2
Goud 24,4
Aluminium 28,2
Tin 109
Lood 220

De isolatie om de twee geleiders kan bestaan uit PVC, polyetheen of teflon. De isolatie heeft ook elk zo zijn eigenschappen, de belangrijkste is de permittiviteit of relatieve dielectrische constante εr. Hieronder een tabel waarin de waardes staan, samen met de absolute dielectrische constante van vacuum ε0, vormt dit een waarde voor de permittiviteit van het materiaal zelf.

Materiaal εr
Silicium 12
Glas 8
Mica 7
Nylon 3,5
Rubber 2,8
Teflon 2,1

Klank van kabels?
Er worden wel klankeigenschappen aan de verschillende materialen of manier van opbouw van de kabels toegeschreven, maar bewijzen door middel van metingen zijn daar eigenlijk niet van. Wel worden er zogenaamde dubbelblinde luistertesten uitgevoerd om kabelverschillen aan te tonen of juist te ontkrachten, resultaten zijn er genoeg te vinden op het internet.

electrische eigenschappen
De electrische eigenschappen van de kabel zijn te vatten in: weerstand, capaciteit en inductie. Helaas worden deze drie eigenschappen maar zelden door de fabrikant gespecificeerd. De opbouw van de kabel is van invloed op de electrische eigenschappen. Hoe dunner de geleider, hoe hoger de weerstand en induktiviteit. Hoe dichter de geleiders langs elkaar lopen, hoe hoger de capaciteit

weerstand:
R = ρ (l/A)
ρ = soortelijke weerstand [ohm.m/mm²]
l =lengte [m]
A = oppervlakte [m²]

Zowel de capaciteit als inductiviteit zijn eigenschappen welke in principe frequentie-afhankelijk zijn. Samen met de niet frequentie-afhankelijke weerstand R [Ohm] wordt er dan eigenlijk over een kabel impedantie gesproken. Audio ligt echter in een relatief laag frequentiegebied (20Hz - 20kHz) en in dit gebied zullen de eigenschappen voornamelijk door het niet frequentie-afhankelijke deel (R) bepaald worden. De capaciteit en inductiviteit van luidsprekerkabels zijn dermate laag in de audio frequentieband dat invloed op het signaal nihil is.