waarom een versterker?
Een autoradio levert meestal een vermogen van circa 4x 45W. Helaas zijn de specificaties van de fabrikanten nogal optimistisch, het werkelijk geleverde vermogen ligt stukken lager. Bij een redelijke vervorming (1%) leveren ze 4x 18W continu aan 4 ohm. De verschillen tussen diverse merken is te verwaarlozen. Omdat in een auto toch nog behoorlijk veel achtergrond geluid (motor, windgeruis, banden) te horen is, is er voor een goed geluid meer vermogen nodig dan die 4x 18W. Een extra versterker levert hetzelfde vermogen veel 'makkelijker' en de vervorming is lager.
 • hogere dynamiek 
 • lagere vervorming
 • betere controle over de luidsprekers
 • headunit blijft koeler
wat voor versterker?
De keuze van versterker hangt af de volgende eisen:
 • aantal speakers, aantal kanalen
 • belastbaarheid van de speakers
 • filtering
 • duurzaamheid
 • budget
Als voorbeeld:
voor: 2-weg composet
achter: een subwoofer.
De versterker hiervoor kan een 4-kanaals zijn. De subwoofer wordt gebrugd aangesloten op beide rear-kanalen. Maar een 2-kanaals met een monoblok versterker kan ook.
Actieve filtering vindt plaats op de versterker of op de headunit, lowpass 80Hz voor de subwoofer en 80Hz highpass voor de composet.
Vermogen van de versterker hangt af van de gebruikte luidsprekers, je kan beter een wat zwaardere versterker kiezen dan dat de belastbaarheid van de luidsprekers is.
Een composet van 50w en subwoofer 100w op een versterker van 4x 75w continu bij 4 ohm belasting. De subwoofer wordt gebrugd aangesloten en zal ongeveer 3x - 3,5x het vermogen van een enkel kanaal krijgen, 3x 50w = 150w continu. Omdat de composet highpass gefilterd wordt, is de 75w geen enkel probleem voor de 50w composet.

uitgangsvermogen
Als eerste wordt er vaak gekeken naar het aantal watts wat een versterker levert per kanaal. Niet terecht, watts kosten bijna niks meer en het zegt dus niet veel over de echte kwaliteit van een versterker. Zoek alleen naar de RMS of continu waardes Piek,maximaal, muziek of andere termen zeggen helemaal niets. Als een versterkers CEA 2006 gecertificeerd is geldt dat als zeer betrouwbaar.

belastbaarheid
Bij een versterker wordt het vermogen gespecificeerd bij een bepaalde belasting (luidspreker met een bepaalde impedantie): 1, 2 of 4 ohm. 
Hoe lager de aangesloten impedantie, des te hoger is de belasting voor de versterker. En hoe hoger de belasting, hoe meer vermogen een versterker gaat leveren. 
Het maximale uitgangsvermogen wordt o.a. begrensd door de grootte van de interne voeding, eindtrappen en de warmtecapaciteit van de versterker.

protectie
Als er een te grote belasting (te lage impedantie) wordt aangesloten, zal de afgegeven stroom of de temperatuur te hoog worden en zal de beveiliging ingrijpen en de versterker uitschakelen. Als er een defect in de versterker zit (kortsluiting in de eindtrap of interne voeding) zal het protectiecircuit ervoor zorgen dat na inschakeling er direct wordt uitgeschakeld.
Gaat een versterker in protectie, schakel dan niet meer in, maar spoor eerst de oorzaak op! Dat voorkomt gevolgschade.

monoblok
Subwoofers stuur je aan met een mono signaal, dit kan je vanuit een monoblok of een gebrugde 2-kanaals versterker doen.
Het voordeel van een monoblok t.o.v een 2-kanaals gebrugde is dat er een goede voeding inzit, geschikt voor zware belastingen. Ook gebruik je slechts één kanaal, dit in tegenstelling tot een gebrugde versterker, waarbij je twee kanalen samenvoegt tot één kanaal. 
Het signaal moet dan als het ware door twee versterkers heen, wat o.a. meer vervorming en een lagere dempingsfactor tot gevolg heeft. 
Verder uitgebreidere filtermogelijkheden gericht op sublaag.
 • subsonic filter (highpass vanaf ca. 15Hz),
 • bassboost
 • bass-equalizing
 • basslevel-remote
 • steilere lowpass filters
 • mogelijkheid master slave configuratie
Er zijn klasse A/B en klasse D monoblokken. Klasse A/B wordt gebruikt in normale meerkanaals versterkers, alhoewel er ook wel klasse D meerkanaals versterker bestaan. Klasse D heeft een hoger rendement en verbruikt minder stroom uit de accu (rendement klasse A/B = 60%, klasse D = 80%). Klasse D is niet iets digitaals, maar een analoge schakeltechniek. Versterkers van >1000w bij 4 ohm continu zijn vrijwel altijd klasse D.

bruggen
Als een versterker gebrugd wordt (2 kanalen gecombineerd tot 1 kanaal) zal het uitgangsvermogen met eenzelfde belasting aangelsoten, in theorie 4x hoger zijn dan dat één kanaal levert. 2x stroom en 2x spanning, dus 4x het vermogen (P = U x I). Doordat er stroombegrenzing (beveiliging) optreedt zal 4x vrijwel nooit gehaald worden, maar 3 - 3,5x. 

Voorbeeld: 2x 100W aan 4 ohm is gebrugd 1x 350W aan 4 ohm. Maar omdat er 2 versterkerkanalen gebruikt worden ziet elk kanaal de helft van de aangesloten belasting (dus 2 ohm per kanaal!), ondanks dat er een belasting van 1x 4 ohm aangesloten is.
Het nadeel van bruggen is dat de dempingsfactor lager is en dat de vervorming toeneemt. Daarnaast levert de versterker meer vermogen dus wordt natuurlijk veel warmer.